Zmiana terminu aukcji

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy zakazującej handlu w niedzielę, jesteśmy zmuszeni przełożyć termin aukcji o tydzień:
z 18 marca 2018 na niedzielę 25 marca 2018.

Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że wyżej wymieniona ustawa nie obejmuje aukcji, niejednoznaczność przepisów nie daje jednak gwarancji, że nasze wydarzenie nie będzie sprzeczne z nowym prawem. Podjęliśmy więc trudną decyzję o przełożeniu terminu, mając na uwadze również bezpieczeństwo prawne naszych klientów.

Bardzo przepraszamy wszystkich Państwa za wszelkie niedogodności i
utrudnienia spowodowane zmianą daty aukcji.